DEZINFEKCE

Dezinfekce je soubor opatření, vedoucích ke zničení mikroorganismů, virů, bakterií pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci. Cílem dezinfekce je, aby na předmětech nebo v prostředí nebyly patogenní mikroby, které by mohly způsobit onemocnění vnímavého jedince (člověk nebo zvíře).

Ochranná dezinfekce se provádí bez vztahu ke konkrétnímu ohnisku nákazy, tedy i v době, kdy se infekční onemocnění nevyskytuje. Je tedy namířená proti možným cestám šíření nákazy. Provádí se jako součást komplexních hygienických ošetření, je součástí pracovních a výrobních postupů k udržení požadované úrovně hygienické a veterinární péče o prostředí.

Ohnisková desinfekce se provádí k zabránění šíření nákazy v ohnisku i mimo něj v průběhu zdolávání nákazy a zahrnuje průběžnou ohniskovou dezinfekci jako dílčí opatření v průběhu trvání nákazy a konečnou ohniskovou dezinfekci jako jednorázovou zdolávací akci v celém ohnisku nákazy ( ptačí chřipka, salmonelóza  atd...) 

Povinnost provádět účinnou ochrannou i ohniskovou dezinfekci vyplývá z požadavků zákona 258/ 2000 Sb. "O ochraně veřejného zdraví ".

COVID-19 JE INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ ZPŮSOBENÉ CORONAVIREM SARS-COV-2 

Přípravek, který používáme je přímo testovaný na Coronavirus už 0,5% při 25°C za 15 minut, při 20°C za 30 minut a při 4°C za 60 minut. Účinnost je 4 týdny na nerezi/skle apod. a 8 týdnů na nasákavém povrchu (čalounění, dřevu, betonu, spárovačce, plastu apod.) Přípravky jsou testované v laboratořích schválených OIE. Splňují normy CEN, EN1276, EN 1656, EN1657, EN6734,EN13349, EN14204, EN14476+A1, EN14675, US EPA. 


- Baktericidní, fungicidní, virucidní, sporocidní.
- Zabraňuje růstu plísní až na 4 měsíce.
- Bakteriostatický účinek 8 týdnu po aplikaci.
- 100 % biologicky odbouratelný. Nezbarvuje povrchy.
- Vhodný i před BPS a COV.
- Po naředění nepoškozuje zařízení ani zdraví lidí
.

APLIKACE DEZINFEKCE: 

 • TERMOMECHANICKÝ AEROSOL (teplá mlha FOG)             při použití teplé mlhy se účinná látka dostano lépe i do méně přístupných míst. Pro ošetření vnitřních prostor (budov, dopravních prostředků, ...) Teplé rozprašovače vytvářejí kapky o průměrné velikosti 10µm . Výsledek je prakticky skoro suchá aplikace. Protože se produkty rozprašují stejnoměrně, dosahujeme vynikajícího zpracování povrchu, dokonce i na nepřístupných místech. 

  DEZINFEKČNÍ POSTŘIK                                                             jde o chemickou sloučeninu v kapalném stavu, která se pomocí motorového rosiče stříká ve formě drobných kapiček v dezinfikovaném prostoru. 


 • MOKRÁ DEZINFEKCE (PLOŠNÁ)                                              pro ošetření vnitřních i venkovních ploch (veřejná prostranství, náměstí, nástupiště, vestibuly, atd.).

DEZINFEKCI PROVÁDÍME ZEJMÉNA: 

 • potravinářské a stravovací provozy
 • obchodní domy a supermarkety 
 • objekty živočišné výroby
 • výrobní haly a sklady 

 • mateřské a základní školy 

 • střední a vysoké školy 

 • objekty hromadné dopravy 

 • vozidla hromadné dopravy

 • kamióny, auta

 • veřejné instituce

 • SVJ a bytová družstva 

 • domácnosti 

 • firmy, kanceláře

 • výtahy, chodby 

DEZINFEKČNÍ ÚČINNOST PŘÍPRAVKU:

 • baktericidní

 • fungicidní

 • sporicidní

 • virucidní

 • tuberkolucidní

 • mykobaktericidní

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

* Odesláním formuláře souhlasím, aby firma CirhanDDD, Havanská 450/4, 170 00 Praha 7 zpracovala mnou poskytnuté osobní údaje (Jméno, e-mail, telefon) pro firemní a marketingové účely v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o Ochraně údajů. Svůj souhlas poskytuji dobrovolně, na dobu neurčitou, s tím, že jej mohu kdykoliv zrušit na adrese info@cirhanddd.cz