DERATIZACE

Deratizací jsou všechna opatření směřující k likvidaci škodlivých hlodavců nebo omezení jejich výskytu. Ochranná deratizace je ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví činnost, směřující k ochraně zdraví fyzických osob a chovaných zvířat a životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými hlodavci ve stavbách a jejich bezprostředním okolí, např. zahradách, dvorech a souvisejících plochách, kde hrozí možnost nákazy. 


K hubení hlodavců používáme široké spektrum rodenticidních nástrah II. a III. generace výrobky s  účinnými látkami a chuťovými atraktanty do jakéhokoliv prostředí.


K provádění ochranné deratizace využíváme pouze biocidní přípravky uváděné na trh v souhlase se zákonem č. 120/ 2002 Sb. a mechanická zařízení, která nejsou v rozporu se zák. 246/ 1992 Sb. 

Pro naše klienty zajišťujeme:

 • monitoring výskytu hlodavců
 • osazení deratizačních nástrah v deratizačních nástrahových (jedových) staničkách. 
 • likvidaci starých nástrah a deratizačních staniček
 • kontrolu účinnosti deratizačních opatření a doplnění nástrah
 • odstranění uhynulých hlodavců
 • dezodorizace objektu 
 • vystavení pracovního protokolu 

Deratizaci provádíme zejména:

 • potravinářské a stravovací provozy
 • objekty živočišné výroby

 • výrobní haly a sklady

 • domácnosti

 • školy, školky

 • veřejné instituce

 • firmy

 • SVJ a bytová družstva 

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

* Odesláním formuláře souhlasím, aby firma CirhanDDD, Havanská 450/4, 170 00 Praha 7 zpracovala mnou poskytnuté osobní údaje (Jméno, e-mail, telefon) pro firemní a marketingové účely v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o Ochraně údajů. Svůj souhlas poskytuji dobrovolně, na dobu neurčitou, s tím, že jej mohu kdykoliv zrušit na adrese info@cirhanddd.cz