SPECIÁLNÍ OCHRANNÁ DERATIZACE

DERATIZACE 

Deratizací jsou všechna opatření směřující k likvidaci škodlivých hlodavců nebo omezení jejich výskytu. Ochranná deratizace je ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví činnost, směřující k ochraně zdraví fyzických osob a chovaných zvířat a životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými hlodavci ve stavbách a jejich bezprostředním okolí, např. zahradách, dvorech a souvisejících plochách, kde hrozí možnost nákazy.

SYNANTROPNÍ A INVAZIVNÍ HLODAVCI

K hubení hlodavců používáme široké spektrum rodenticidních nástrah II. a III. generace přípravky s účinnými látkami a chuťovými atraktanty do jakéhokoliv prostředí.

K provádění ochranné deratizace využíváme pouze biocidní přípravky uváděné na trh v souladu se zákonem č. 120/ 2002 Sb. a mechanická zařízení, která nejsou v rozporu se zák. 246/ 1992 Sb.

Ochranná deratizace zahrnuje preventivní opatření, směřující k předcházení výskytu hlodavců a v případě potřeby i represivní opatření, vedoucí ke snižování stavů, či likvidaci hlodavců. 


PROVÁDÍME ODBORNÉ HUBENÍ HLODAVCŮ, KTEŘÍ ZPŮSOBUJÍ ZNAČNÉ FINANČNÍ ŠKODY A OHROŽUJÍ LIDSKÉ ZDRAVÍ.     

NEJČASTĚJŠÍ DERATIZAČNÍ ZÁSAHY ZAJIŠTUJEME: 

 • v potravinářských a stravovacích provozech 
 • objektech zemědělské výroby

 • v halách a skladech

 • ve sklepních prostorech rodinných a činžovních domů 

 • ve školách a školkách 

 • ve veřejných institucích, firmách

 • zdravotnických a farmaceutických zařízeních 

 • průmyslových objektech 

 • restauracích, hotelech a nákupních centrech 

JAK POSTUPUJEME

 • monitoring výskytu hlodavců
 • osazení deratizačních nástrah v deratizačních nástrahových (jedových) staničkách.
 • likvidaci starých nástrah a deratizačních staniček
 • kontrolu účinnosti deratizačních opatření a doplnění nástrah
 • odstranění uhynulých hlodavců
 • dezodorizace objektu
 • vystavení pracovního protokolu 

KONTAKTUJTE NÁS NA TEL. ČÍSLE +420 776 333 847 

POTŘEBUJI POMOC 

Zanechte nám zprávu a do 48 hodin se vám ozveme zpět. 

* Odesláním formuláře souhlasím, aby firma CirhanDDD, Havanská 450/4, 170 00 Praha 7 zpracovala mnou poskytnuté osobní údaje (Jméno, e-mail, telefon) pro firemní a marketingové účely v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o Ochraně údajů. Svůj souhlas poskytuji dobrovolně, na dobu neurčitou, s tím, že jej mohu kdykoliv zrušit na adrese info@cirhanddd.cz