TOTO JE NÁŠ PŘÍBĚH

Firma vznikla již v roce 1991. Prošla spoustou změn, rozvíjela se a rozrůstala, až se z ní stala RODINNÁ firma, která působí na trhu práce dodnes a je připravena vám nabídnout své služby. Naši odborní pracovníci pravidelně absolvují potřebná školení a při práci používají prostředky registrované pro používání v ČR. Služby v oblasti DDD poskytujeme po celé republice pro: byty, domy, bytová družstva, restaurační zařízení, potravinářské a výrobní prostory, zemědělská družstva apod. 

NÁŠ TÝM 

Jaroslav Cirhan

 

Barbora Cirhanová

Specialista DDD

Tadeáš Cirhan

Specialista DDD


Štěpán Cirhan

Specialista DDD

CERTIFIKACE

  • Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 sb.

  • Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 odst. 2 zákona č. 258/2000 sb.

  • Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 sb.

  • Doklad o povolení k výkonu veterinárních asanačních činností

  • Osvědčení o odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle §  86 odst.2 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů


  •  Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice

OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE