DOTAČNÍ PROGRAM 

NAŠE ČINNOST JE V SOULADU 
S DOTAČNÍMI  PROGRAMY 


8. NÁKAZOVÝ FOND 

8.F.c Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické             bezpečnosti

20. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

 20.B.a. Podpora zlepšení životního prostředí drůbeže
20.B.d.  Zásady pro stanovení koncentrace amoniaku (NH3) v chovech drůbeže 
20.B.e.  Podpora šetrného zacházení s kachnami
20.B.f.   Podpora zlepšení podmínek ustájení kachen v halách
20.D.     Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka 
20.D.d.  Podpora provádění ošetření KBTPM v letním období prostředky proti obtěžujícímu hmyzu