SPECIÁLNÍ OCHRANNÁ             DEZINFEKCE

PROTI VIRŮM A BAKTERIÍM

Ochrannou speciální dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací  je činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy. 

Dezinfekce zničí patogenní mikroflóru v prostředí. Dezinfekce působí inhibičně proti patogenům několik týdnů. Kromě Coronaviru je účinný také proti celé řadě jiných virů, nebezpečným bakteriím jako Salmonella sp., E.Coli a také plísním a kvasinkám. 

JAKÉ DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY POUŽÍVÁME


Patentované unikátní přípravky, 35 let vývoje, přímo testované na Koronavirus už 0,5% při 25°C za 15 minut, při 20°C za 30 minut a při 4°C za 60 minut. 

Účinnost je 4 týdny na nerez/skle apod. a 8 týdnů na nasákavém povrchu (čalounění, dřevu, betonu, spárovačce, plastu apod.) Přípravky jsou testované v laboratořích schválených OIE.

Splňují normy CEN, EN1276, EN 1656, EN1657, EN6734,EN13349, EN14204, EN14476+A1, EN14675, US EPA. 


PŘÍPRAVEK NENÍ:

bioakumulativní, karcinogenní, mutagenní ani embryotoxický


ÚČINNOST DEZINFEKCE: 

  • baktericidní, fungicidní, virucidní, sporocidní 
  • zabraňuje růstu plísní až na 4 měsíce
  • bakteriostatický účinek 8 týdnu po aplikaci
  • 100 % biologicky odbouratelný                                                                                                            
  • nezbarvuje povrchy                                                                                       
  • vhodný i před BPS a COV                                                                             
  • jeden z nejméně korozivních přípravků na světě                                 
  • mezinárodně schválený v 88 státech                                                        
  • po naředění nepoškozuje zařízení ani zdraví lidí

LIKVIDUJE PARVOVIRUS = NEJMENŠÍ VIRUS NA SVĚTĚ    

APLIKACE DEZINFEKCE 

TERMOGENERÁTOR/ ULTRAZVUKOVÉ GENERÁTORY

při použití teplé mlhy se účinná látka dostane lépe i do méně přístupných míst. Pro ošetření vnitřních prostor (budov, dopravních prostředků, ...) Aerosolové tepelné rozprašovače vytvářejí kapénky o průměrné velikosti 10µm . Výsledek je prakticky skoro suchá aplikace. Protože se produkty rozprašují stejnoměrně, dosahujeme vynikajícího zpracování povrchu, dokonce i na nepřístupných místech. 

TURBO ULV 

Turbo ULV je přenosný, elektricky poháněný pneumatický zmlžovač na zplynování vodou ředitelných přípravků do formy studené mlhy. Zmlžované kapalné látky se rozptýlí na velmi jemné aerosolové kapénky o velikosti 10 až 100 μm.

DEZINFEKČNÍ POSTŘIK/PĚNA     

 jde o chemickou sloučeninu v kapalném stavu, která se pomocí motorového rosiče nebo aku-postřikovače aplikuje ve formě drobných kapének v dezinfikovaném prostoru.

MOKRÁ DEZINFEKCE (PLOŠNÁ) 

pro ošetření vnitřních i venkovních ploch pomocí vysokotlakých čerpadel. ( veřejná prostranství, náměstí, nástupiště, vestibuly, atd.)  

PONOR/VYTÍRÁNÍ 

DEZINFEKCI PROVÁDÍME ZEJMÉNA

potravinářské a stravovací provozy
obchodní domy a supermarkety
objekty živočišné výroby
výrobní haly a sklady
mateřské a základní školy
střední a vysoké školy
objekty hromadné dopravy
vozidla hromadné dopravy
kamióny, auta
veřejné instituce
SVJ a bytová družstva
domácnosti
firmy, kanceláře                                                                                          výtahy, chodby                                                                                          letadla

DEZINFEKCE PREVENTIVNÍ NEBO OHNISKOVÁ 

Dezinfekce je soubor opatření, vedoucích ke zničení mikroorganismů, virů, bakterií pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci. Cílem dezinfekce je, aby na předmětech nebo v prostředí nebyly patogenní mikroby, které by mohly způsobit onemocnění vnímavého jedince (člověk nebo zvíře).
Ochranná preventivní dezinfekce se provádí bez vztahu ke konkrétnímu ohnisku nákazy, tedy i v době, kdy se infekční onemocnění nevyskytuje. Je tedy namířená proti možným cestám šíření nákazy. Provádí se jako součást komplexních hygienických ošetření, je součástí pracovních a výrobních postupů k udržení požadované úrovně hygienické a veterinární péče o prostředí.
Ohnisková desinfekce se provádí k zabránění šíření nákazy v ohnisku i mimo něj v průběhu zdolávání nákazy a zahrnuje průběžnou ohniskovou dezinfekci jako dílčí opatření v průběhu trvání nákazy a konečnou ohniskovou dezinfekci jako jednorázovou akci v celém ohnisku nákazy  ( ptačí chřipka, salmonelóza atd...) Povinnost provádět účinnou ochrannou i ohniskovou dezinfekci vyplývá z požadavků zákona 258/ 2000 Sb. "O ochraně veřejného zdraví ".

Kontaktujte nás na telefonním čísle +420 777 599 962  

V oboru dezinfekce, dezinsekce a deratizace (DDD) působíme již přes 20 let. Náš zkušený tým profesionálů se pravidelně zúčastňuje odborných školení. Používáme nejmodernější technologické přístroje a prostředky na nejvyšší úrovni. Využíváme prostředky šetrné k životnímu prostředí. Služby v oblasti DDD poskytujeme po celé republice.
   

MODERNÍ TECHNOLOGIE 

Pro dezinfekci prostor využíváme nejmodernější technologie s nejvyšší a bezpečnou účinností.  

CERTIFIKACE

K odborné dezinfekci prostor používáme unikátní přípravek, který je přímo testovaný na Koronavirus už 0,5% při 25°C za 15 minut, při 20°C za 30 minut a při 4°C za 60 minut. 

MNOHALETÁ PRAXE 

Efektivní zajištění DDD

Dlouhodobá spolupráce 

CENÍK 

Ke každé zakázce přistupujeme individuálně. Nabízíme konstruktivní řešení jakéhokoliv objektu. Vždy tvoříme cenovou nabídku pro každý jednotlivý objekt.  

OBJEDNEJTE SI NAŠE SLUŽBY 

Nabízíme kompletní dezinfekční služby. Pomůžeme vám při zvládání krizové situace. V případě podezření/potvrzení výskytu koronaviru nás co nejdříve kontaktujte na telefonním čísle                   +420 777 599 962 

* Odesláním formuláře souhlasím, aby firma CirhanDDD, Havanská 450/4, 170 00 Praha 7 zpracovala mnou poskytnuté osobní údaje (Jméno, e-mail, telefon) pro firemní a marketingové účely v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o Ochraně údajů. Svůj souhlas poskytuji dobrovolně, na dobu neurčitou, s tím, že jej mohu kdykoliv zrušit na adrese info@cirhanddd.cz