VYSOKOTLAKÉ MYTÍ OBJEKTŮ 

STUDENOVODNÍMI A HORKOVODNÍMI ČISTIČI (WAP)

Princip vysokotlakého čištění je založen na mechanickém odtržení špíny z povrchu, aplikací vody o veliké kinetické energii. Vysokotlaké mytí je velmi účinný efektivní způsob mytí.

VYSOKOTLAKÉ MYTÍ STUDENOVODNÍMI A HORKOVODNÍMI ČISTIČI PROVÁDÍME ZEJMÉNA: 

  • živočišná výroba
  • mytí fasád
  • sklady
  • veškeré venkovní prostory