MECHANICKÁ OČISTA OBJEKTŮ ZEMEDĚLSKÉ VÝROBY

Cílem mechanické očisty je úplné zbavení odstranění nečistot ( převážně organického původu) z povrchů až je patrný druh, struktura a barva materiálů, aby se mohla účinná látka dostat do přímého styku s mikroorganismy. 

Mechanickou očistou lze odstranit více než 90% bakterií z povrchu. Při mechanické očistě dojde ke snížení celkového počtu mikroorganismů z povrchu o 3 řády. 


Kvalita mechanické očisty rozhoduje významných způsobem o účinnosti dezinfekce. Důkladná očista je předpokladem účinného působení dezinfekčního prostředku na dezinfikované plochy  a tím omezení možnosti účinku dezinfekčního prostředku. 
Mokrá mechanická očista důkladně odmočí nečistoty, a potom se čistí vodou. 


Mechanická očista je nedílnou součástí prováděného dezinfekčního postupu v zemědělských a potravinářských provozech.

Mechanická očista se provádí: 

  • ručně - za použití nezbytných mechanických pomůcekza pomocí vysokotlakých čistících přístrojů
  • CIP ( Cleaning in place) - čištění bez demontáže zařízení
  • COP ( Cleaning off place) - čištění demontovaného zařízení