NABÍDKA SLUŽEB

DEZINFEKCE

DEZINSEKCE

DERATIZACE 

VYSKLADNĚNÍ, PŘESKLADNĚNÍ DRŮBEŽE

MECHANICKÁ OČISTA OBJEKTŮ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY 

VYSOKOTLAKÉ MYTÍ HORKOVODNÍMI A STUDENOVODNÍMI ČISTIČI

MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ NAPÁJECÍCH ŘÁDŮ ZAŘÍZENÍM TEKRO-CLEAN

FOGOVÁNÍ  OBJEKTŮ - KOMUNÁLNÍ SFÉRA,  ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA 

DOTAČNÍ PROGRAM