VYSKLADNĚNÍ A PŘESKLADNĚNÍ DRŮBEŽE

Provádíme vyskladňování či naskladňování a veškerou další manipulaci s drůbeží ve všech typech chovů.